Arte Subastas Bilbao

Lote 0005

TOYOHARA KUNICHIKA
(Tokio, Japón, 1835 - 1900)
Tríptico de "Jiraiya junto a Kujaku-Taro y Akatsuki Hoshigoro", de la obra de teatro de Kabuki, "Jiraiya"
Ukiyo-e (grabado japonés)
35,5 x 72 cm

Precio de salida: 130€

pintura TOYOHARA KUNICHIKA

Extra info