Arte Subastas Bilbao

Lote 0011

UTAGAWA YOSHIHARU
(Edo, Japón, 1828 - 1888)
"Oiran Uchikamosi"
Ukiyo-e (grabado japonés)
24,5 x 36 cm

Precio de salida: 70€

pintura UTAGAWA YOSHIHARU

Extra info