Arte Subastas Bilbao

Lote 0008

UTAGAWA YOSHITARO
(Edo, Japón, 1844 - 1880)
"Oiran Tomoka"
Ukiyo-e (grabado japonés)
36 x 24 cm

Precio de salida: 50€

pintura UTAGAWA YOSHITARO

Extra info